top of page

Privacy verklaring

Privacy Policy

Wij zijn heel blij met jou als klant. Als jij op de website rondkijkt en iets koopt dan deel je persoonsgegevens met By Marique Creations. By Marique Creations houdt zich natuurlijk aan de wet- en regelgeving omtrent het behandelen en verwerken van persoonsgegevens. In de onderstaande verklaring leggen we uit wat en hoe we jouw gegevens beschermen en gebruiken om je bestelling bij jou thuis te krijgen. 

Deze privacy policy is gemaakt op basis van een format van de kamer van koophandel, en veiliginternetten.nl (verwijzing vanaf KvK), de toon is dan ook op plaatsen iets anders dan je van ons gewend bent op de website.

 

By Marique Creations, gevestigd aan Noweetuinen 21, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.bymariquecreations.com

Noweetuinen 21

06-28538039

Marieke is de Functionaris Gegevensbescherming van By Marique Creations. Zij is te bereiken via bymariquecreations@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

By Marique Creations verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een gepersonaliseerd product te laten maken

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

By Marique Creations verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Marieke op via bymariquecreations@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

By Marique Creations verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om onze producten bij je af te leveren

 • By Marique Creations analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • By Marique Creations verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

By Marique Creations neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van By Marique Creations) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

By Marique Creations bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > 7 jaar > Belastingcontrole                        

Adres > 7 jaar > Belastingcontrole    

Telefoonnummer > 7 jaar > Belastingcontrole                      

E-mail > 7 jaar > servicedoeleinden en naslag

Delen van persoonsgegevens met derden

By Marique Creations verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. By Marique Creations blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

By Marique maakt gebruik van de volgende bedrijven en services voor het uitvoeren van jouw bestelling en het hosten en maken van de website. De bewerkersovereenkomst met deze services is geregeld in de privacy policy van deze bedrijven en services.

 

Website software:

WIX.com

De webwinkel is gemaakt, en wordt gehost door WIX. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Wix heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WIx beheert dit onder gebruikers’-gebruikers informatie (users-of-users information). By Marique Creations blijft verantwoordelijk voor het goed beheren van jouw gegevens. Wix is een Amerikaans bedrijf en het is zodoende mogelijk dat jouw gegevens in Amerika belanden binnen de regels die de Europese Unie daarvoor opgezet heeft.

Wix is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Wix maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

WIX.com op haar beurt biedt services aan aan By Marique Creations die er toe kunnen leiden dat jouw gegevens ook bij de volgende bedrijven terecht komen voor het afhandelen van jouw bestelling

 

IDEAL en Stripe:

De betaalservice van IDEAL wordt uitgevoerd door Wix Payments en Stripe.

Wix payments valt onder de hierboven genoemde uitvoerder en verwerker.

Stripe is een losse verwerker. By Marique Creations maakt gebruik van Stripe. Stripe verwerkt persoonsgegevens en bankgegevens om de betaling te voltooien. Zij zullen jouw gegevens niet gebruiken voor commerciële doelen. Stripe is een Amerikaans bedrijf en het is zodoende mogelijk dat jouw gegevens in Amerika belanden binnen de regels die de Europese Unie daarvoor opgezet heeft. Stripe is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Daarnaast versturen wij jouw bestelling naar het opgegeven adres.

PostNL:

Jouw bestelling wordt verzonden met PostNL. By Marique Creations maakt dus gebruik van de diensten van PostNL. Het is hiervoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

By Marique Creations gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door By Marique Creations en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bymariquecreations@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

By Marique Creations wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

By Marique Creations neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marieke via bymariquecreations@gmail.com

bottom of page